ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ Raymond Depardon

ISBN:

Published: January 2010

Paperback

64 pages


Description

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍  by  Raymond Depardon

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ by Raymond Depardon
January 2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 64 pages | ISBN: | 7.22 Mb

കാഴചയുടെ ലോകതത നേരസിനിമ പോലുളള പലപരീകഷണങങളകകും തുടകകമിടട റെയമണട ദെപരദോവിനെ അനുഭവിപപികകുനന ഈ പുസതകം ഫോടടോ ജേണലിസതതിനു മാനുഷികതയുടെ മുഖം നലകിയ ദെപരദോയുടെ ജീവിതതതിലേകകുളള യാതരയാണMoreകാഴ്ചയുടെ ലോകത്ത് നേര്‍സിനിമ പോലുള്ള പലപരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കും തുടക്കമിട്ട റെയ്മണ്ട് ദെപര്‍ദോവിനെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഫോട്ടോ ജേണലിസത്തിനു് മാനുഷികതയുടെ മുഖം നല്കിയ ദെപര്‍ദോയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍":


thesilent1.com

©2014-2015 | DMCA | Contact us